TeknoPlastmak Plastik Makina Mühendislik İmalat San ve Tic Ltd

Teknoplastmak Plastik Makina Mühendislik İml san ve Tic Ltdkuruluşundan bu yana plastik imalatında üretim yapan firmalarin ihtiyaç duydugu teknik gereksinimleri ve bu kunuda kullanılan ekipmanları güncel teknolojik gelişimler çerçevesinde ele alarak ,araştırarak müşteri memnuniyeti ve isteklerini ön planda tutarak mevcut sanaayi ve imalataçılara çözüm ortağı olmayı benimseniştir.

 • Müşteri memnuniyeti birinci hedefimizdir.
    • Rakiplerimize göre daha kaliteli iş, yapabilmek ve bu alanda rekabet edebilir güçte olmak.
 • Ürün ve hizmetlerimizde kaliteden asla taviz vermeden çalışmak.
 • Yapılan işlerin yanında teknik destek de vermek.
 • Sürekli iyileştirme yapmak, en iyiyi en ucuza yapabilmek.
 • Kusursuz üretimin eğitim ve bilgi ile olmasından dolayı üretimin her aşamasında yetişmiş teknik güç kullanmak.
 • Hizmet sektöründe dürüstlükten asla taviz vermemek.

VİZYON

 • Şirketimizin yetenek ve kapasitesi doğrultusunda, müşterilerimizin tüm ürün ve hizmet beklentilerini dünya standartlarında karşılamak.

 • Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetlerini artırmak. 

 • Sektörümüzde , ürün ve hizmette farklılaşmak. 

 • Çevreye saygılı , sağlık ve emniyeti ön planda tutan, çalışanları ve içinde bulunduğu toplumla sosyal sorumluluk ilkelerinde bir değer yaratacak şekilde çalışmak

 • Amaçlarımızı çevreye ve doğaya zarar vermeden, ilişkide olduğumuz kurum ve kişilerle uyum içerisinde gerçekleştirmek  

 • Dünya, ülke ve bölge ekonomisine katkıda bulunmak. 

 • Mevcut ve yeni , hizmet ve ürünlerimiz ile faaliyet bölgelerimizin gelişiminde önemli roller alarak, sürekli girişimci olmak.

 • Plastik Makina Sektöründe global gelişmelere ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

 

MİSYON

 • Şirketimizin maddi ve manevi varlıklarını sağlıklı bir şekilde büyüterek devam ettirmek,

 • Sektörde sağlıklı büyümek, 

 • Şirketimizi, sektöründeki diğer kuruluşların örnek alacağı firma konumuna getirmek, 

 • Kalite bilincini yaymak , böylece ülke ekonomisine katkıda bulunmak, 

 • Müşterilerimizin ilk ve tek tercihi olmak için makina teknolojileri ve servislerinde en mükemmel standardı uygulamak,  

 

 

 •