Plastik Geri Dönüşüm Hatlar


Plastik geri dönüşüm hatları ;plastik malzemelerin ayrıştırılmasıyla başlayan süreçte ,kırılma ve parçalandıktan sonra  yıkama sistemiyle temizlenmeye başlayıp havuzlara taşınır  bu süreçte yıkanma ve durulanma işleminde tabi olur ,devam eden  aşamada üzerinde bulunan mevcut sudan arındırılma sı için sıkma sisteminde suyundan arındırırak agromer makinesine taşınırak mevcut kütlesi düşürülmesi ve  yoğunluğunu artırılması sağlanır aynı zamanda  kurutulma işlemi görerek ekstrüdere işlemeye hazır duruma gelir.
Ekstrüder aşamasında yüksek sıcaklık ve basınç altındaki plastik malzeme ,mevcut özgül yoğunluğuna gelen malzeme filtrelemeden geçtiktek sonra istenilen ebatlara göre granül şekline gelerek depolanır