Plastik Yıkama Sistemleri

 


  • Plastik yıkama hatları atık plastiklerin geri dönüştrülmesinde önemli faktör olup plastiklerin kırımlasından sonra üzerlerinde bulunan çevresel kirliliklerin havuzlar icesinde bulunan su ve havuz ici mekanik aksamlarla atıkların arındırılmasında kullanılmaktadır.
  • Yüzdürülen plastiklerdeki amaç üzerlerinde bulunan atikların maksimum olarak temizlemek ve mevcut kayıplara en minumum seviyesine cekmektedir aynı zamanda havuz altı tahliye sistemleri ile dipe çöken camur vb kirlilikleri kolayça disari atmaktadır